Työyhteisö ja riita-asioiden sovittelu


Konfliktit työyhteisössä antavat mahdollisuuden oppimiseen

Työyhteisö ja riita-asioiden sovittelu

Työyhteisössä tulee usein riitatilanteita, joissa ulkopuolinen ammattimainen sovittelu voi olla tarpeen. Nämä voivat liittyä esim. toimintatapoihin, vuorovaikutustyyleihin tai työntekemiseen. Ratkaisematon kahden tai useamman henkilön erimielisyys voi kasvaa riitatilanteeksi joka kuormittaa lopulta koko työyhteisöä.Kun asioita ei puhuta auki ja tilanteen toivotaan selviävän “itsestään”, voi edessä olla kaikkien työtehoa vähentävä koko työyhteisön pitkäkestoinen ongelma.

Esimiehen voi olla vaikea tai jopa mahdotonta selvittää asioita omassa roolissaan. Ulkopuolisena ja puolueettomana sovittelijana autan konfliktitilanteessa löytämään edellytyksiä sovintoon ja palata jälleen tuottavaan yhteistyöhön ja keskittyä olennaiseen - työhön ja tuloksentekoon.

Sovitteluprosessissa emme etsi syyllisiä tai ehdotonta totuutta, vaan haemme tulevaisuuteen suuntautuvaa ratkaisua tilanteeseen. Sovitteluprosessi tukee myös riitatilanteen antamaa mahdollisuutta oppimiseen. Sen avulla henkilöt ja työyhteisöt voivat luoda itselleen edellytyksiä ennaltaehkäistä tai ratkaista itse tulevaisuudessa mahdollisia vastaavia tai uusia työntekoa haittaavia tilanteita. Sovittelijana en ratkaise osapuolten ongelmaa vaan ohjaan prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun. Sovittelijana huolehdin kuitenkin siitä, että sovittelusopimus on osapuolille kohtuullinen.

Työyhteisösovittelussani hyödynnän pitkää, 25:n vuoden esimies- ja johtamis kokemustani. Työurallani eteeni on tullut laaja kirjo erilaisia, puheeksi otettavia ja sovittelua vaativia tilanteita. Käytttämäni menetelmä on Sovittelufoorumi ry:n SOPU-prosessi ®, jonka vaikuttavuus on tieteellisesti tutkittu. Olen myös perehtynyt restoratiiviseen oikeuteen ja koulutettu sovittelemaan rikos- ja riita-asioita.